ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้สูงอายุ

เบี้ยผู้สูงอายุคืออะไร ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 ได้ที่ไหนเราไปดูกัน

สวัสดิการตอนเกษียณอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเป็นสิ่งที่ควรจะได้รับไม่ใช่เพียงเพราะข้าราชการบำเหน็จ บำนาญ เท่านั้น สำหรับเบี้ยผู้สูงอายุ หรือ เงินเบี้ยผู้สูงอายุเป็นสิทธิผู้สูงอายุที่ควรจะได้รับเป็นอย่างยิ่งและถือได้ว่าเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ทางรัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นค่าครองชีพหรือค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นตามงบประมาณที่ทางรัฐได้จัดสรรไว้ทุกปีนั้นเอง และในปี 2566/2023 การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 สำหรับผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีแล้วยังไม่เคยได้รับการลงทะเบียนมาก่อนก็สามารถไปลงทะเบียนผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน ในปี 2566 ได้เลย เพื่อรับเงินเดือนผู้สูงอายุตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ขึ้นไปในส่วนของงบประมาณปี 2567 ส่วนผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีในงบประมาณปี 2567 คือเกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507 ก็สามารถทำการลงทะเบียนได้เช่นกัน โดยจะได้รับเงินในเดือนถัดไปหลังจากอายุครบ 60 ปี คิดง่ายๆ ว่าหากวันที่ 1มกราคม 2567 คุณมีอายุ 59 ปี เกิดในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ปี 2567 ก็จะได้รับเงินในเดือนนั้นทุกวันที่ 10 ของแต่ละเดือน ส่วนของลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 ออนไลน์ยังไม่ได้มีการเปิดอย่าชัดเจน สามารถลงทะเบียนได้ที่องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นตามบัตรของคุณได้เลย ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 ต้องรู้อะไรบ้างเราไปดูในหัวข้อถัดไปได้เลย

เอกสารที่ต้องใช้ เงื่อนไขและคุณสมบัติที่ต้องรู้ก่อนไปลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566

ลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ไหนเราก็ได้ทราบแล้วว่าช่องทางออนไลน์ไม่ได้มีการให้ทำการลงทะเบียน หากต้องการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 ต้องไปยื่นเอกสารที่องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่คุณอยู่ สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ให้ทำการพก บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และ สมุดบัญชีเงินฝากพร้อมสำเนาไปด้วยในส่วนของเงื่อนไขและคุณสมบัติ ก็คือเป็นคนไทยที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และเกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507 จะได้รับสิทธิผู้สูงอายุในงบประมาณปี 67 อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือการได้ได้รับสิทธิไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเกษียณอายุได้รับ บำเหน็จ บำนาญ นั่นเอง หากกำลังขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุสิ่งที่อยากรู้ก็คือการได้รับเงินว่าจำนวนเท่าไหร่ แน่นอนหากมีอายุตั้งแต่ 60-69 ปี ได้รับเดือนละ 600 บาท 70-79 ปี 700 บาท 80-89 ปี 800 บาท 90 ปีขึ้นไปได้รับ 1000 บาทต่อเดือน โดยจะทำการโอนในทุกวันที่ 10 ของแต่ละเดือน รับเงินสดด้วยตัวเองก็ได้หรือให้โอนเข้าบัญชีวิธีนี้เราก็ต้องไปทำการกดเงินด้วยตัวเอง 

สรุปสิ่งที่ควรรู้สำหรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 สิทธิผู้สูงอายุที่ควรจะได้รับ

เบี้ยผู้สูงอายุเป็นสิทธิผู้สูงอายุควรจะได้รับเป็นอย่างยิ่งด้วยการจัดสรรงบประมาณจากทางภาครัฐเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ผู้สูงอายุนั้นเอง ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 ก็จำเป็นที่จะต้องมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และต้องเกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507 และจะได้รับเงินในทุกวันที่ 10 ของทุกเดือนตามอายุของคุณและเงินที่ได้กำหนดมาอย่างชัดเจนตั้งแต่ 600 จนถึง 1000 บาท การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 ก็ไม่สามารถลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุออนไลน์ได้ให้ทำการไปลงทะเบียนได้ที่องค์กรส่วนท้องถิ่นของตนเองเท่านั้น รายละเอียดสิ่งที่ควรรู้ก็มีเพียงเท่านี้ หากขาดตกบกพร่องในส่วนไหนทางผู้เขียนก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วย

Scroll to Top