สินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือน

สินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือน

รายได้ผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 23% ต่อปี
วงเงินอนุมัติ
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
อายุผู้กู้
สูงสุด 23% ต่อปี

สินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือนหรือสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดี

สำหรับในปี 2566 นี้หากจะพูดถึงสินเชื่อพนักงานบริษัทของธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่ออกผลิตภัณฑ์มาเพื่อบริการสินเชื่อโดยตรงคงไม่พ้นสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือนที่เป็นสินเชื่อสำหรับพนักงานเงินเดือนลูกจ้างประจำที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงเทพและกิจการนายจ้างมีข้อตกลงกับธนาคารเป็นสินเชื่อแบบที่ไม่ต้องมีหลักทรัพยหรือบุคคลค้ำประกันมีให้บริการเป็นทั้งสินเชื่อธนาคาร

กรุงเทพมนุษย์เงินเดือนที่เป็นแบบสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทเงินกู้อเนกประสงค์มีการโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ลูกค้าแบบเป็นก้อนหรือจะเป็นสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือนแบบสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทวงเงินหมุนเวียนที่สมัครเพียงครั้งเดียวก็จะมีวงเงินสินเชื่อไว้เบิกใช้ได้ตลอดไป

สินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือน ปี 2023 มีบริการสินเชื่ออะไรบ้าง

ในปัจจุบันธนาคารกรุงเทพมีบริการสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือนอยู่ 2 ประเภทคือ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทเงินกู้อเนกประสงค์ที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันให้

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนหากมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทจะได้รับอนุมัติเพียง 1.5 เท่าให้วงเงินขั้นต่ำ 15,000 บาทและสูงสุดอยู่ที่ 1,000,000 บาทเป็นสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือนที่โอนเงินเข้าบํญชีเป็นก้อนแล้วคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ตามวงเงินที่อนุมัติตั้งแต่ 16%-23% ต่อปีผ่อนชำระได้นานสุด 5 ปี และสินเชื่อที่สองได้แก่สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจเป็นสินเชื่อประเภทวงเงินหมุนเวียนที่ให้วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำที่ 15,000 บาทและสูงสุดที่ 1,000,000 บาทคิดดอกเบี้ยสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือนแบบคงที่ตามวงเงินที่เบิกใช้ไม่เบิกก็ไม่เสียดอกเบี้ยคิดอยู่ที่อัตรา 18%-24% ต่อปีชำระคืนได้แบบสบาย ๆ ขั้นต่ำที่ 5% ของภาระหนี้คงค้างและมีการทบทวนวงเงินใหม่ปีละครั้ง

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือน

ต่อไปจะมาดูว่าจะขอสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือนทั้งสองแบบจากธนาคารกรุงเทพผู้ขอกู้เงินธนาคารกรุงเทพจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุระหว่าง 20-59 ปี เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารมีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปและมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีจึงจะสามารถลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารกรุงเทพได้และต้องเตรียมเอกสารสำหรับสมัครสินเชื่อกรุงเทพได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงรายได้สลิปเงินเดือนบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เงินเดือนเข้าเพื่อโอนเงินสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือนประเภทสินเชื่อบัวหลวงสุขใจเข้าบัญชีหรือหน้าบัตรบีเฟิสต์ของผู้ขอสินเชื่อที่ใช้ผูกกับบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือนของสินเชื่อทั้งสองประเภทสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1333

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
วงเงินอนุมัติ
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (แต่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 150 บาท)
วงเงินอนุมัติ
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
12 ปีขึ้นไป
Scroll to Top