สินเชื่อ uob

สินเชื่อ uob

รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
วงเงินอนุมัติ
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป

สินเชื่อ uob มีจุดเด่นอะไรบ้าง

สินเชื่อส่วนบุคคล uob I cash ปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมจากผู้ที่ต้องการเงินทุนสำรองเพื่อมาเสริมสภาพคล่องทางการเงินในยุคที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว เนื่องจากสินเชื่อ uob I cash มีจุดเด่นคือเป็นสินเชื่อที่ผู้ขอสินเชื่อไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันและสามารถแบ่งจ่ายได้สูงสุดถึง 60 เดือนโดยการกู้เงิน uob สินเชื่อ uob I cash สามารถที่จะได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 1,000,000 บาท นอกจากนี้สินเชื่อ uob ไม่เช็คภาระหนี้ pantip ได้มีการรีวิวผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากผู้ที่เคยขอสินเชื่อ uob ว่าการสมัครสินเชื่อ uob ผู้กู้สมารถที่จะสมัครได้ง่ายด้วยขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อยูโอบีที่ไม่ยุ่งยาก และยิ่งกู้เยอะ

ดอกเบี้ยยิ่งต่ำ โดยสินสินเชื่อ uob pantip ได้มีผู้โพสสอบถามเพิ่มเติมว่าการขอสินเชื่อ uob I cash สินเชื่อ uob อนุมัติกี่วัน ซึ่งจากข้อมูลของเว็บไซต์ธนาคาร uob สินเชื่อ I cash พบว่าสามารถอนุมัติสินเชื่อได้รวดเร็วภายใน 3 วันและถ้าหากไม่ต้องการสินเชื่อก็สามารถที่จะยกเลิกได้ภายใน 7 วันหลังจากที่มีการอนุมัติ

สมัครสินเชื่อ uob เงื่อนไขมีอะไรบ้าง

การสมัครสินเชื่อ uob I cash คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้คือ ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปและมีรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่ 1,5000 บาท โดยผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อ uob จะต้องเตรียม

เอกสารสำคัญคือ เอกสารในการยืนยันตัวตน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารในการยืนยันที่อยู่ในการขอสินเชื่อยูโอบีได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารยืนยันรายได้ต่าง ๆ เช่น สลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมทั้งแนบสมุดบัญชีธนาคารที่จะให้ทางสินเชื่อส่วนบุคคล uob I cash โอนเงินเข้าให้หลังจากที่ตรวจสอบผลการอนุมัติสินเชื่อ uob ว่าอนุมัติวงเงินเรียบร้อยแล้ว ส่วนกรณีที่ผู้สมัครเป็นเจ้าของกิจการจะต้องแนบเอกสารการจดทะเบียนร้านค้าเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ uob ด้วย โดยสามารถสมัครและส่งเอกสารทางออนไลน์ได้เลย

ขอสินเชื่อ uob ติดต่อสมัครได้อย่างไร

เมื่อเราสมัครขอสินเชื่อส่วนบุคคล uob และได้รับการอนุมัติสินเชื่อเรียบร้อยแล้ว ทางสินเชื่อส่วนบุคคล uob จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการสมัครให้เลยทันที และทางสินเชื่อส่วนบุคคล uob จะมีการคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ย uob แบบ MRR ซึ่งจะอยู่ที่ 24.7 เปอร์เซ็นต์ถึง 28 เปอร์เซ็นต์ซึ่งจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่กู้โดยถ้าวงเงินกู้สูงดอกเบี้ยก็จะถูกลงตามสัดส่วน ซึ่งถ้าหากเราได้มีการศึกษาข้อมูลของสินเชื่อ uob I cash เรียบร้อยแล้วและต้องการที่จะสมัครเพื่อกู้เงิน uob ลูกค้าสามารถที่จะติดต่อขอข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของสินเชื่อ uob หรือจะติดต่อพูดคุยได้ที่หมายเลขโทรศัพย์ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของสินเชื่อส่วนบุคคล uob ได้ที่หมายเลข 02 2851555

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
วงเงินอนุมัติ
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (แต่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 150 บาท)
วงเงินอนุมัติ
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
12 ปีขึ้นไป
Scroll to Top