สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน

สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน

รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
วงเงินอนุมัติ
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด

รายละเอียดสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินกับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

หลายต่อหลายครั้งที่ธนาคารออมสินได้ออกสินเชื่อออนไลน์ผ่านแอพออมสิน MyMo เพื่อให้ลูกค้าได้กู้เงินออนไลน์ธนาคารออมสินได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปที่สำนักงานสาขา สำหรับที่ผ่านมาได้ปล่อยสินเชื่อออมสิน 10000 บาทบ้าง และให้สินเชื่อออมสิน 30000 บาทบ้าง หรือสมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์ 50000 บาทเพื่อนำไปใช้ฉุกเฉินในช่วงเวลาต่าง ๆ และล่าสุดกับสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินกับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนซึ่งเป็นสินเชื่อตามนโยบายของรัฐนอกจากจะมีจุดเด่นในส่วนของสินเชื่อแล้วก็ยังจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าใหม่อีกด้วย โดยรายละเอียดสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินเป็นอย่างไรไปดูกันเลย สำหรับสินเชื่อออมสินออนไลน์ตามโครงการธนาคารประชาชนเป็นสินเชื่อที่ต้องมีหลักทรัพย์หรือคนค้ำประกันโดยให้วงเงินกู้สูงถึง 200,000 บาท มีอัตราดอกเบี้ยถูกเพียงร้อยละ 0.50

-1.00 ต่อเดือน ให้ผ่อนชำระนานสูงสุด 96 งวดหรือ 8 ปีกันเลยทีเดียว นอกจากนั้นสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินยังจัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อออมสิน 30000 บาทขึ้นไปมีสิทธิ์รับบัตรของขวัญ Lotus’s Gift Card มูลค่า 200-500 บาท รวมทั้งสิ้น 900 รางวัล โดยโปรฯ นี้สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฏาคม 2566 นี้เท่านั้น 

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินกับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินในปี 2023/2566 เพียงมีคุณสมบัติเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้เมื่อรวมระยะเวลาในการกู้แล้วจะต้องไม่เกิน 60 ปี โดยสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินสามารถสมัครได้ทั้งผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ที่มีรายได้ประจำ และสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำที่สมัครออมสินออนไลน์จะต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยที่แน่นอนโดยสามารถติดต่อได้สะดวก นอกจากนั้นแล้วหากเป็นผู้ประกอบการรายย่อยจะต้องมีสถานที่ประกอบอาชีพหรือที่อยู่แน่นอนและต้องติดต่อได้สะดวกเช่นกัน โดยผู้สมัครสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชนรายบุคคลอเนกประสงค์ และต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือผู้บริหารหรือกรรมการของธนาคารออมสินและเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ณ สาขาที่ขอยื่นกู้ ทั้งนี้ผู้ที่สมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์จะได้รับสิทธิ์โปรโมชั่นดังที่ได้กล่าวข้างต้นจะต้องไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเมื่อปี 2563-2565 มาก่อนนั่นเอง 

วิธีสมัครสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินกับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

สำหรับวิธีสมัครสินเชื่อออนไลน์รู้ผลทันทีออมสินกับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนในปี 2566/2023 ก็มีขั้นตอนและวิธีสมัครสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินได้ง่าย ๆ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ออมสินหน้าสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนแล้วกดเลือก “สมัครใช้บริการสินเชื่อ” เพื่อทำการลงทะเบียนสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินโดยการกรอกข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์มหลังจากนั้นทำการกดสมัครใช้บริการสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินแล้วรอการตอบกลับของเจ้าหน้าที่เพียงเท่านี้เราก็สามารถสมัครสินเชื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ออมสินได้ง่าย ๆ แล้วนั่นเอง

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
วงเงินอนุมัติ
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (แต่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 150 บาท)
วงเงินอนุมัติ
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
12 ปีขึ้นไป
Scroll to Top